Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

 

Adressa til Evjens Minne er Torget 4, 3570 ÅL

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

07
FEB
Kl 19:00

Arbeidsmøte

Ål Normisjon

12
FEB
Kl 18:00

Between

14
FEB
Kl 19:30

Sundagsmøte

Kaffe frå kl 1900

16
FEB
Kl 19:30

Fellesskapskveld

Eva Sundar

21
FEB
Kl 19:00

Song- og musikkveld

01
MARS
Kl 16:30

Sprell levande familiebaluba

06
MARS
Kl 19:00

Årsmøte Ål Normisjon

10
MARS
Kl 18:00

Between

13
MARS
Kl 19:00

Sundagsmøte

Guri og Sigrun - Kaffi kl 1830

05
APRIL
Kl 19:30

Fellesskapskveld

Hilde Karin og Øyvind Hereid

17
APRIL

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: