Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

 

Adressa til Evjens Minne er Torget 4, 3570 ÅL

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 19:30

Fellesskapskveld

Hilde Karin og Øyvind Hereid

17
APRIL
Kl 08:00

Privat arrangement

18
APRIL
Kl 08:00

Privat arrangement

19
APRIL
Kl 10:00

Kurs i historieforteljing

21
APRIL
Kl 18:00

Between

med overnatting

24
APRIL
Kl 08:00

Privat arrangement

10
MAI
Kl 12:00

Folkemusikkveka

21
MAI
Kl 19:00

Sundagsmøte

Kaffi frå kl 1830 - Arne Lie

24
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

29
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

30
MAI
Kl 08:00

Privat arrangement

31
MAI

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: