Ål Normisjon
 

Her er ein oversikt over kontaktpersonar:

Webansvarleg: Torfinn Slåtto

Husansvarleg: Narve Thorset

Styreleiar: Magne Ilstad

 

Adressa til Evjens Minne er Torget 4, 3570 ÅL

Kva skjer i Ål Normisjon

 
kl 15:00

Privat arrangement

10
SEPT
Kl 08:00

Privat arrangement

11
SEPT
Kl 08:00

Privat arrangement

18
SEPT
Kl 18:00

Den norske Israelsmisjon

Seminar

22
SEPT
Kl 19:00

Sundagsmøte

med Arne Lie

26
SEPT
Kl 19:00

Sundagsmøte

med Toril Sønsteby og Margrete Berg

24
OKT
Kl 19:00

Sundagsmøte

med Guri Ekse og Sigrun Kaslegard

21
NOV
Kl 19:00

Sundagsmøte

med Vigdis Moen Storhaug

12
DES
Kl 09:00

Privat arrangement

03
JUNI
Kl 09:00

Privat arrangement

04
JUNI

Forsamlingshus og faste samlingar

 

Evjens Minne

 

Galleri Normisjon

 

Nystølkyrkja

 

Klubb 3.16

 

Fellesskapskveld

 

Between

 
Annonse: